Autorizēties

Realizētie projekti

Tikām pie mūsu pirmās publiskās Pateicības! Vēlos

Mēs lepojamies līdz ar Jāņa Rozes grāmatnīcu! Fioro savukārt saka paldies par uzticēšanos un lielisku sadarbību ar Jāņa Rozes mārketinga nodāļas vadītāju Ilzi Veisbārdi un visa Barona ielas veikaliņa kolektīvam! Komentē Jāņa Rozes grāmatnīcas mārketinga vadītāja Ilze Veisbārde:"Esam laureāti Rīgas pilsētas konkursā Skatlogu, ēku fasāžu noformējums Ziemassvētki 2017. Atzīnība par K. Barona ielas veikalu. Paldies Līgai Tumiņai par ideju!"